Spotcoach Pesten

Word je gepest?

Veel kinderen worden gepest. Op school, op straat, op internet. De pesterijen hebben vaak veel impact op het leven van deze kinderen, ook al laten ze dat niet altijd even duidelijk merken.

Vaak is het verstandig om het gepeste kind hulp aan te bieden. Jammer genoeg worden bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen vrijwel altijd in groepsverband gegeven. Als je écht jezelf wilt zijn, moet je geen anderen om je heen hebben. Dan hoor je je niet bezig te houden met sociaal wenselijke antwoorden. Wat je nodig hebt, is eerlijk kunnen zijn zonder dat anderen meeluisteren. Zonder het risico dat je onbewust anderen napraat. SPOT Coaching kiest daarom voor één-op-één gesprekken.

Tijdens de gesprekken met coach Paul Middendorp leert een kind zich weerbaarder en zekerder op te stellen. Een kind dat goed in z’n vel zit, durft NEE te zeggen tegen de pesters. Houding is alles! Ook wordt gekeken naar zaken als:

* Waarom wordt je gepest?
* Hoe kom je over op anderen? (dus weer: houding!)
* Wat doet het pesten met je?

SPOT Coaching werkt niet met een vast programma: bij elk kind bepalen we op individueel niveau hoe we hem of haar het beste kunnen helpen. Hoe langer een kind gepest wordt, hoe moeilijker het wordt om de gevolgen binnen de perken te houden. Maak daarom vandaag nog een afspraak met SPOT Coaching.

Pest jouw kind? Pestgedrag komt zelden uit de lucht vallen!

Pest jouw kind? Pestgedrag komt zelden uit de lucht vallen!

Duizenden kinderen worden gepest. Dat betekent dat er ook duizenden pesters zijn. Waarom maken zij het leven van anderen zuur? Hebben ze door wat de impact van pesten is? Treiteren ze uit zelfbescherming om niet zelf mikpunt te worden? Proberen ze indruk te maken? Of speelt er iets in hun privéleven waardoor ze zich moeten afreageren?

Als ouders horen dat hun kind andere kinderen pest, weten ze vaak niet wat ze moeten doen. Ze geven het kind huisarrest, houden hun zakgeld in of verbieden gamen en internet. Maar zulke maatregelen nemen het probleem meestal niet weg.

SPOT Coaching begeleidt ook kinderen die pesten. Tijdens de individuele gesprekken gaat coach Paul Middendorp met het kind in op zaken als: waarom pest je, hoe wil je overkomen, wat denk je dat de invloed van jouw pestgedrag is op de kinderen die het mikpunt zijn? SPOT Coaching veroordeelt niemand en de sessies – waarvan de inhoud vanzelfsprekend vertrouwelijk is – vinden in een ontspannen sfeer plaats.

De ervaring leert dat pestgedrag zelden zomaar uit de lucht komt vallen. Er is iets aan de hand, en het kind reageert daarop. Natuurlijk moet het kind leren dat pesten niet hoort, maar tegelijk mag aandacht voor het ‘waarom’ niet ontbreken. Help je kind en maak vandaag nog een afspraak voor een intakegesprek bij SPOT Coaching.

Voor wie?

Voor wie?

Voor iedereen – gepeste kinderen en kinderen die pesten – vanaf 10 jaar.

Hoe lang?

Hoe lang?

De ervaring leert dat 6 tot 8 sessies vaak genoeg zijn om ons doel te bereiken. Het blijft echter moeilijk om van te voren een indicatie te geven: elk kind is uniek en krijgt de aandacht die het verdient. De sessies vinden verspreid over enkele maanden plaats.

Kosten?

Kosten?

Klik hier om naar de tarievenpagina te gaan. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.

Bel mij