Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan de teksten geen rechten worden ontleend. Het is verboden om teksten en/of afbeeldingen van deze website over te nemen zonder nadrukkelijke toestemming van Paul Middendorp.

SPOT Coaching garandeert de privacy van de cliënten; alles wat tijdens de sessies wordt verteld, blijft binnen de muren van SPOT Coaching. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Hoewel SPOT Coaching resultaatgericht werkt en haalbare doelen stelt, kunnen resultaten niet worden gegarandeerd. SPOT Coaching is niet aansprakelijk voor wat de cliënt met de gegeven adviezen doet. Dit geldt ook voor eventuele opgelopen schade of letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de SPOT Coaching.

Bel mij: