fbpx
 • SPOT Coaching - Coach voor pubers en jongvolwassene in Harderwijk

Klachtenreglement – SPOT Coaching

SPOT Coaching Harderwijk…
… helpt jou bij de strubbelingen in je leven

SPOT Coaching - Coach voor pubers en jongvolwassene in Harderwijk - pesten - Burn-out begeleiding - Scheidingscoach - Puber ouderbegeleiding - Ervaringen - Afspraak maken

SPOT Coaching hecht heel veel waarde aan de kwaliteit van de geboden dienstverlening en aan goede relaties. Het doel is uiteraard tevreden cliënten!

Hoewel SPOT Coaching resultaatgericht werkt en haalbare doelen stelt, kunnen resultaten niet worden gegarandeerd. SPOT Coaching is daarom ook niet aansprakelijk voor wat de cliënt met de gegeven adviezen doet. Dit geldt ook voor eventuele opgelopen schade of letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de SPOT Coaching.

Bent u toch als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van SPOT Coaching, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor kunt u zich richten tot Paul Middendorp, eigenaar van SPOT Coaching. stuur hiervoor een e-mail naar info@spotcoaching.nl. U ontvangt dan binnen 72 uur een eerste reactie op uw klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend wordt u binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze SPOT Coaching de klacht kan verhelpen.

Binnen vier weken daarna komt SPOT Coaching met een voorstel voor een oplossing.

Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsorganisatie.

SPOT Coaching is aangesloten bij twee klachtencommissies (verplicht door de beroepsorganisaties waarbij SPOT Coaching is aangesloten. Belangrijk is dat u de juiste commissie kiest. Het is NIET mogelijk om bij beide commissies een klacht neer te leggen.

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan de teksten geen rechten worden ontleend. Het is verboden om teksten en/of afbeeldingen van deze website over te nemen zonder nadrukkelijke toestemming van Paul Middendorp.

SPOT Coaching garandeert de privacy van de cliënten; alles wat tijdens de sessies wordt verteld, blijft binnen de muren van SPOT Coaching. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Hoewel SPOT Coaching resultaatgericht werkt en haalbare doelen stelt, kunnen resultaten niet worden gegarandeerd. SPOT Coaching is niet aansprakelijk voor wat de cliënt met de gegeven adviezen doet. Dit geldt ook voor eventuele opgelopen schade of letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de SPOT Coaching.

De algemene voorwaarden van SPOT Coaching kunt u hier lezen

SPOT Coaching - Coach voor pubers en jongvolwassene in Harderwijk - Keurmerken

GAT Geschillen

De beste klachtenbehandeling voor complementaire therapeuten en hun cliënten. Deskundig, onafhankelijk, vakgericht, betaalbaar en erkend door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport sinds 2017

Werkwijze klacht indienen bij GAT Geschillen

GAT adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. SPOT Coaching die is aangesloten bij een door GAT erkende beroepsorganisatie en is meer dan bereid om met u in gesprek te gaan. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan.

1. Dien de klacht in

Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen.

2. De geschillencommissie

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing ? Betaal het klachtengeld (€125) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

3. Commissie doet uitspraak

Beide partijen worden gehoord door de GAT-geschillencommissie. De GAT-geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.

U komt in contact met GAT door een mail te sturen naar:  info@gatgeschillen.nl

Klachtencommissie ADIONA

Klachtencommissie voor clienten tot 18 jaar

Wilt u in contact komen met Stichting ADIONA dan kan dit via klachtenloket@adiona.nl. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen.

De klacht en afhandeling worden vertrouwelijk behandeld. De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen. Hieronder treft u (een deel van) het klachtenreglement aan: De volledige versie kunt u downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).

Onderdeel van dit regelement zijn de algemene voorwaarden van SPOT Coaching. Deze kunt u hier lezen

Het bestuur van Stichting ADIONA heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin genoemde klachtencommissie ingesteld.

Uitgangspunt
Bij de behandeling van klachten staat centraal het herstel van de verhoudingen tussen de klager en beklaagde. Dat betekent dat eerst geprobeerd wordt om samen tot overeenstemming te komen (eventueel door bemiddeling via het Klachtenloket). Lukt dit niet, dan is een zorgvuldige klachtenprocedure gewenst.

Doelstellingen
De doelstellingen van de klachtenprocedure zijn:

 • het vastleggen en volgen van een procedure om klachten van cliënten en
  opdrachtgevers tegen bij de ADIONA aangesloten coaches binnen een redelijke termijn
  en op zorgvuldige wijze af te handelen;
 • behoud en verbetering van de kwaliteit binnen de beroepsgroep door middel van een
  professionele klachtenbehandeling;
 • verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en
  klachtenanalyse, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het zorgvuldig navolgen van
  de Gedragscode van ADIONA door bij ADIONA aangesloten coaches

Taak Klachtencommissie
De taak van de Klachtencommissie is het onderzoeken en beoordelen van en het toezien op de
afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij ADIONA aangesloten coaches

Ervaringen met SPOT Coaching

 • 5 star review  Hele fijne coach, voelt vertrouwd om mee te praten. Diverse methodes geprobeerd, maar dankzij Spot Coaching ben ik echt verder gekomen. Een unieke aanpak die echt werkt. Aanrader!

  thumb Saskia Lauwen
  11 februari 2020

  5 star review  Paul benaderd om het contact met mijn puberzoon te verbeteren, hij heeft ons superfijn geholpen elkaar weer te begrijpen. Dank je wel Paul!

  thumb Martine Pijl
  11 februari 2020
 • 5 star review  Coach Paul is een topcoach, die op een no-nonsense manier de coaching aanpakt. Hij heeft een waanzinnig werkboek bij een burn-out, waarbij je concrete handvatten krijgt om goed mee aan... Lees verder

  thumb Nienke van Maris
  11 februari 2020

  5 star review  Hij heeft mij van mijn buikpijn afgeholpen. Nadat ik bij hem ben geweest nooit meer last van gehad💪

  thumb Axel van Loenen
  8 december 2020
 • 5 star review  1e kennismaking was best imponerend, wat een groteman kwam er op ons af. Maar dit gevoel was binnen 2 minuten weg. Wat een fijne coach, geen oeverloze verhalen, maar to-the-point! Met... Lees verder

  thumb Leo Irmaos
  11 februari 2020

  5 star review  Paul heeft mijn dochter geholpen toen ze enorm veel last had van haar Faalangst. Dit is echt een behoorlijke verandering geweest en ik herken op een positieve manier mijn dochter... Lees verder

  thumb Tamara Koetala
  20 maart 2021
 • 5 star review  Bij Paul in therapie gegaan omdat onze relatie niet goed meer ging. De gesprekken waren een grote spiegel en niet altijd even makkelijk. We hebben veel inzichten gekregen en uiteindelijk... Lees verder

  thumb Isabelle Lourens
  12 mei 2021
WhatsApp met mij!
1
Wil je direct persoonlijk contact?
WhatsApp met Spot Coaching
Goedendag!
Meteen direct contact met Paul van SPOT Coaching? Geen probleem! Stuur gewoon een WhatsApp berichtje.