Emotionele hulp bij dyslexie

Mensen met dyslexie (of dyslectische klachten) lopen in het dagelijks leven tegen veel obstakels op. Ook op emotioneel gebied ontstaan vaak problemen.

Meestal ligt het leestempo lager. Zit je op school? Dan heb je waarschijnlijk meer tijd nodig voor je huiswerk. Voor Nederlands, Engels en andere talen haal je geen hoge cijfers. Ben je van school af of klaar met je studie? De dyslexie zal problemen blijven geven: je hebt meer tijd nodig om instructies te lezen. Een memo of rapport opstellen zal voor jou moeilijker zijn dan voor een collega.

Dyslexie kan leiden tot onzekerheid, moeite met concentreren, een laag zelfbeeld, frustratie en depressieve gevoelens. Daar komt bij dat de buitenwereld vaak met onbegrip reageert. Negatieve gevoelens zijn begrijpelijk, want dyslexie overschaduwt vaak de aanwezige talenten. SPOT Coaching kan je helpen om niet in deze gevoelens te blijven hangen. Het is belangrijk dat jij weer goed in je vel komt te zitten. Dat je je sterke kanten kunt benutten.

Met coach Paul Middendorp ga je op zoek naar structurele oplossingen. Hij heeft speciaal voor mensen met dyslexie (of dyslectische klachten) een coachingsmethode ontwikkeld. Deze aanpak is gebaseerd op bekende en beproefde methodes in combinatie met eigen ervaringen en inzichten.

In de één-op-één gesprekken die jullie voeren, ligt de focus op de emotionele problemen die de dyslexie met zich meebrengt. Meestal nemen ook de praktische problemen door de coaching af.

Al na een paar sessies zal je merken dat het lekkerder gaat op school. Dat je op je werk weer vooruit kunt. Dat je weer trots naar jezelf kunt kijken. Kortom, het leven wordt een stuk leuker en voor kinderen wordt school een minder grote ramp.

Om dit te bereiken, is geen maandenlange therapie nodig. SPOT Coaching staat voor snel, efficiënt en leuk. Kernvragen waarop een antwoord gevonden moet worden, zijn: wie ben je, wie wil je zijn en wat heb je nodig om dat te kunnen bereiken?

Let op: SPOT Coaching geeft geen bijles. We gaan niet aan de slag met de lesstof zoals bij remedial teaching. Daarom kan SPOT Coaching prima worden gecombineerd met remedial teaching op school.

Voor wie?

SPOT Coaching richt zich zowel op schoolgaande jeugd (vanaf groep 7) als op volwassenen met dyslexie of dyslectisch klachten. Om goede resultaten te behalen met de SPOT coachingsmethode, is het niet nodig dat vooraf dyslexie officieel is vastgesteld.

Hoe lang?

Het is onmogelijk te zeggen hoeveel sessies nodig zijn. Dit hangt van een aantal factoren af, zoals de ernst van het probleem en de manier waarop iemand op dit moment omgaat met de emotionele gevolgen.

Kosten?

Klik hier om naar de tarievenpagina te gaan.