Spotcoach_TARIEVEN

Dyslexie onderzoek of Dyslexietest in Harderwijk?

Om officieel vast te stellen of een kind uit  Harderwijk dyslexie heeft, moet een volledig en kostbaar dyslexie onderzoek, een dyslexietest worden gedaan. Deze dure testen worden niet altijd vergoed of betaald door de onderwijsinstelling van het kind. Ook komt het voor dat scholen helemaal niet willen aannemen dat de leerling last heeft van dyslectische kenmerken waardoor ze geen verdere hulp bieden voor een volledige dyslexietest.  Het kan natuurlijk ook zijn dat u als ouder zelf meer zekerheid wenst te hebben alvorens over te gaan tot nadere onderzoeken / dyslexietesten.

En u zoekt wel een Dyslexietest in Harderwijk?

SPOT Coaching te Harderwijk biedt hiervoor als oplossing de erkende Dyslexie Screening Test, afgekort DST. Deze dyslexietest is gekeurd door COTAN en op alle punten ruim voldoende tot goed bevonden (maximale score is goed). Samen met de jarenlange ervaring van de coach biedt SPOT Coaching uit  Harderwijk dus een fantastisch middel om u een betrouwbare informatie en adviezen te kunnen geven.

De DST bestaat uit 11 subtesten zoals een dictee, diverse lees en motoriek testen. Tevens zal SPOT Coaching nog een kort gesprek met het kind voeren over de problemen die het kind ervaart op zowel praktisch als emotioneel gebied. Dit deel wordt één op één afgenomen met het kind en dit zal ongeveer een uur in beslag nemen. Tijdens het afnemen van de DST wordt/worden de ouder(s) verzocht een vragenlijst in te vullen: de SPOT Dyslexie Indicatie test. Deze test is een aanvulling op de onderzoeken bij het kind zelf en zullen apart worden behandeld, om op een zo grondig mogelijke manier tot de juiste conclusie te kunnen komen. Het stelt SPOT Coaching in staat om randgevallen eerder op te sporen en er wordt ook rekening gehouden met faalangst en stress in het onderzoek. Het geeft samen met de ervaringen van het kind een helder en objectief beeld van de situatie.

Als het dyslexie onderzoek in Harderwijk is afgerond kunt u weer naar huis. SPOT Coaching zal de resultaten doornemen en de resultaten verwerken in een praktisch verslag. Na ongeveer één week volgt er een nieuwe afspraak waarin we de resultaten bespreken en we een plan van aanpak opstellen. Indien u van ver komt kunnen we deze vervolg afspraak ook telefonisch doen.

Met deze gegevens heeft u als ouder een prima indicatie in handen of er sprake is van dyslexie en of verder onderzoek noodzakelijk is.

Voor wie is de DST geschikt?
Kinderen en jongeren van 7 tot 16,5 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Waarom eerst de SPOT test voor ik een volledig onderzoek doe?
Het kan zijn dat een kind te oud is voor het vergoede onderzoek of dat de school niet mee wil werken aan een dyslexie test.  Dit Dyslexie onderzoek geeft u inzichten en helpt u verder op weg. Samen met de adviezen van SPOT Coaching kunt u eindelijk verder.

Lengte van het onderzoek:
De test zal ongeveer 1 uur in beslag nemen. Voor en na de test is er ook een gesprek met de ouders en het kind. Wij plannen voor het eerste onderzoek in totaal 2 uur in. Ongeveer één week na het onderzoek hebben wij nog een gesprek van maximaal één uur om de resultaten te bespreken.

Locatie:
De dyslexietest zal worden afgenomen in Harderwijk. Tijdens dit dyslexieonderzoek zal/zullen de aanwezige ouder(s) in een andere ruimte een vragenlijst invullen, die onderdeel uitmaakt van de SPOT Dyslexie Indicatie Test.

Eventueel is het ook mogelijk om een aangepaste online versie te doen via een webcamverbinding. Lees hier alles over de Online test.

Kosten:
Voor de volledige Dyslexie Screening Test samen met de SPOT Dyslexie Indicatie Test vragen wij een vergoeding van €175,-. Hierbij zit een schriftelijk verslag en een eventuele nabespreking inbegrepen.

Dyslexieverklaring:
De test zoals deze aangeboden wordt door SPOT Coaching dient ter indicatie en is geen onderzoek waaruit een officiële dyslexieverklaring kan worden opgesteld. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig van een orthopedagoog/psycholoog met een GZ-registratie.

Kwaliteit van de test:
De DST  is een veel gebruikte indicatietest en gekeurd door COTAN.

De SPOT Dyslexie Indicatie test is ontwikkeld uit ervaring van de coach en staat los van het DST-onderzoek, maar is een prettige aanvulling ter volledigheid van het onderzoek om u een totaalbeeld te kunnen geven.

Wat is COTAN?
De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten, observatieschalen enz.) op onder andere kwaliteit van het testmateriaal, kwaliteit van de handleiding, betrouwbaarheid, uitgangspunten en criteriumvaliditeit. U kunt de test in de database van COTAN vinden als de DYSLEXIE SCREENING TEST, DST-NL, 2005.

Waar zit SPOT Coaching?
Spot Coaching zit in Harderwijk. En is dus uitstekend te bereiken voor iedereen uit Zeewolde, Dronten, Lelystad, Biddinghuizen, Almere, Nunspeet, Nijkerk, Harderwijk, Ermelo, Putten, Amersfoort, Bunschoten Spakenburg, Soest, Leusden, Hovelaken, Barneveld, Hierden,  Baarn, Soesterberg, Zeist

Bel mij