Spotcoach_TARIEVEN

Paul Middendorp

Kinderen hebben de ruimte nodig om hun talenten te ontwikkelen. Bij kinderen met dyslectische klachten wordt vaak beknibbeld op die ruimte: vaak krijgen ze extra taaloefeningen tijdens de ‘minder belangrijke vakken’ zoals tekenen, gym of buitenspelen. Maar zijn juist dát niet de momenten waarop kinderen  kunnen genieten van iets dat ze wél goed kunnen?

Bijles vindt vaak na schooltijd plaats. Van het kind wordt verwacht dat het de hele dag moeite doet. Wanneer andere kinderen hun hoofd lekker leeg kunnen maken, wordt het kind voor zijn gevoel gestraft met nóg meer oefeningen die nóg meer concentratie kosten.

Chaos

Er wordt zoveel van het kind gevraagd dat zijn hoofd vaak overloopt. Nuttige, goede, interessante en boeiende gedachten vormen samen met onjuiste en afleidende ideeën één groot casino. Als de ouder of de leraar iets vraagt, is het maar de vraag of uit die brij het juiste antwoord gepikt kan worden.

Het chaotische hoofd van een dyslect zie je vaak terug in andere zaken. Weleens het handschrift, de kamer of het bureau van iemand met dyslexie bekeken? Ook dit is vaak een onoverzichtelijke boel. De drukte in het hoofd, de informatie die nog geen goede plek heeft gekregen, zorgt ervoor dat het hoofd overuren draait. Wanneer dit probleem niet effectief wordt aangepakt, zijn slapeloosheid, rusteloosheid, concentratieproblemen, vermoeidheid en/of hoofdpijn het gevolg.

Anders-zijn

Een dyslectisch kind is anders dan zijn klasgenoten. Het extra krijgt aandacht, een dyslexieverklaring, meer tijd bij proefwerken en extra hulpmiddelen. Thuis oefenen ze met lezen met papa of mama met extra lezen en oefenen, en op school krijgen ze bijles van een remedial teacher.

Waar moet het kind de tijd vandaan halen om kind te zijn als het constant bezig is om aan de verwachtingen te voldoen, om toch te presteren? Immers, iedereen doet zoveel moeite… Het gevolg is dat het kind in een emotionele worsteling met zichzelf belandt. Ze hebben constant ruzie met broertjes en zusjes, zijn brutaal naar docenten, opstandig richting de ouders. En diep vanbinnen? Daar voelen ze zich eenzaam en onbegrepen.

Herken je dit?

SPOT Coaching kent en herkent het verhaal van deze kinderen – coach Paul Middendorp was er zelf ooit eentje – en weet dit op effectieve wijze aan te pakken. Het kind wordt zelfverzekerder en komt optimistischer in het leven te staan. Met als gevolg: positiever en rustiger gedrag.

Ook volwassen met dyslexie (of dyslectische klachten) kunnen bij SPOT Coaching terecht. Misschien was jij wel een kind zoals hier beschreven, maar heb jij nooit hulp gekregen. Dan is het hoog tijd om jezelf de hulp te geven die je nodig hebt!

bellen