Chromagen kennis en wetenschap. Alles wat u over de technische werking van de Chromagen-bril moet weten.

Om de werking van de Chromagen te kunnen begrijpen, is er eerst een klein stukje technische kennis nodig.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dyslexie ontstaat door een verstoorde samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft. De haperingen die hierdoor ontstaan, zorgt ervoor dat de dyslect woorden niet vloeiend kan lezen en ook steeds opnieuw schrijf- en spelfouten maakt.

Uit onderzoek in o.a. Engeland is gebleken dat er een link is tussen de samenwerking van de oogzenuwen en de hersenhelften. Dat kan verklaren waarom de informatie die iemand met dyslexie leest, nooit op de juiste manier verwerkt kan worden. Oogartsen of opticiens kunnen hiervoor geen passende oplossing bieden, een brilletje met een minimale sterkte geeft niet het gewenste resultaat.

In dit onderzoek is aangetoond dat er een verstoorde samenwerking is in beide ogen, dit komt doordat één van de oogzenuwen vernauwd is. Het beeld van het linker en het rechteroog komen zo niet tegelijk weer bij elkaar maar na elkaar binnen. Alles wat gezien of gelezen wordt moet dus zo worden aangepast door de ogen om te zorgen dat het als één beeld doorgestuurd wordt naar de hersenen. De hersenen verwerken vervolgens deze informatie. Vaak gaat dat goed, maar geregeld gaat dit ook mis. Als een letter verkeerd wordt verwerkt kan er soms al een heel ander woord ontstaan.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat de letters p, b, d en q eigenlijk dezelfde letters zijn?

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat de letters p, b, d en q eigenlijk dezelfde letters zijn, die vier keer anders wordt neergezet? Dit schept verwarring bij een dyslectisch persoon, waardoor het beeld al direct niet goed wordt verwerkt door de ogen.

Bel mij

Roan 15 jaar
Eindelijk mag ik eens mij zelf zijn! Eindelijk eens iemand die de moeite neemt om mij te snappen.