“Chromagen in de praktijk. Personen met een Chromagen-bril zijn vaak zelf zo enthousiast, dat zij minder onzeker en gefrustreerd gedragen.”

Chromagen is een zeer effectief hulpmiddel. Omdat men vloeiender gaat lezen en schrijven, kunnen kinderen gemakkelijker meekomen met het tempo van de rest van de klas. Bovendien zijn de personen met een Chromagen-bril vaak zelf zo enthousiast, dat zij minder onzeker en gefrustreerd worden en zich assertiever en geconcentreerder zullen gedragen. Binnen 3 maanden is er een significant verschil waarneembaar is, zonder dat het kind belast wordt met extra huiswerk en opdrachten.

De Chromagen-bril biedt resultaat bij onder andere:

– Dyslexie soortgelijke klachten
– Hoofdpijn na het lezen
– Traag lezen met veel fouten
– Dansende lettertjes
– Concentratieproblemen o.a. bij het lezen van langere teksten
– Droge, tranende of pijnlijke ogen na het lezen
– Vaak in de ogen wrijven tijdens/na het lezen
– Kleurenblindheid
– Autisme
– ADHD

Blijvend resultaat

De Chromagen in de praktijk geeft blijvend resultaat

De Chromagen bril moet minimaal 5 uur per dag, 7 dagen per week worden gedragen. Tijdens het dragen van de Chromagen bril worden de oogzenuwen getraind om weer optimaal te gaan samenwerken. Als deze training volledig wordt doorlopen en de bril dus 3 jaar lang elke dag is gedragen werken de beide ogen weer optimaal samen. In deze 3 jaar wordt er elke dag een stukje verbetering geboekt. Het lezen gaat steeds sneller, de teksten worden beter onthouden en de letters die vroeger dansten staan nu stil op papier. Wanneer men na 3 jaar stopt met het lezen zakt dit ook niet meer weg: het resultaat is blijvend.

Werkwijze

Werkwijze van Chromagen in de praktijk

De grootste groep dyslecten is gevoelig voor de kleurenfilters van Chromagen en kan directe verbetering waarnemen bij het lezen. Om te kijken u of uw kind geschikt bent/is voor de Chromagen-bril, is er een speciale aanmetingsprocedure ontwikkeld. Tijdens een 60-minuten-durend consult worden de kleurenfilters aangemeten en gekeken welk effect deze kunnen bieden. Pas als we zeker weten dat onze filters gaan helpen wordt het gebruik van de Chromagen kleurenfilters geadviseerd. Dit onderzoek kost €50,- en verplicht uiteraard niet tot aankoop.
Bij het onderzoek worden diverse leestesten gedaan. De resultaten worden vastgelegd, waarna er met u of uw kind bekeken wordt welke kleuren het juiste effect hebben. Dit verschilt per persoon en regelmatig zelfs per oog. De leestesten worden herhaald met de Chromagen-filters op en wanneer u of uw kind geholpen kan worden met een Chromagen-bril zullen er al direct vorderingen waarneembaar zijn.

Bel mij

Anne Lotte 21 jaar
Ik kon bij Paul niet meer mijn masker ophouden.